Vol. 63 | nr. 4 | Octombrie - Decembrie 2015

Pag.
Analytical Summary
07. Componente electromecanice pentru sisteme high-tech direct drive realizate cu linii tehnologice flexibile
(Electro Mechanic Components for high-tech Direct Drive Systems
 developed using Flexible Production Lines)
(Full text in Romanian)

Authors: Paul MINCIUNESCU, Mircea MODREANU
17. Chopping Current Phenomena for Various Contact Materials
(Full text in English)
Authors: Alexandru RADULIAN, Nicolae MOCIOI, Violeta TSAKIRIS, Ionuț Daniel DEACONU
25. Design of Direct Matrix Converter for Modern Civil Aircraft Systems based on MEA Concept
(Full text in English)
Authors: Mihăiță Gabriel NEACȘU, Felix MĂRIUȚ, Viorel Șerban STANCIU, Gabriel RÂȘNOVEANU
36. Analiza câmpului electric pulsatoriu pentru extracția lichidului intracelular folosind electroplasmoliza
(Pulsed Electric Field Analysis for an Efficient Intracellular Fluid Extraction using Electro-plasmolysis)
(Full text in Romanian)
Authors: Ion BÂRSAN, Marius-Aurel COSTEA, Mihai MARICARU, Valer TURCIN George-Marian VASILESCU
45. The New Building Energy Management System of the ICPE Office Building
(Full text in English)

Authors: Bogdan ONOSE, Cristian BOBOC, Mihaela CHEFNEUX
52. Modelarea numerică a unui vehicul echipat electric
(Numeric modelling of a vehicle equipped with an electric system)
(Full text in Romanian)

Authors: Nicolae MOCIOI, Alexandru BUMBU
58. Materiale bio-poliuretanice obținute din resurse regenerabile
(Bio-Polyurethane Materials obtained from Renewable Sources)
(Full text in Romanian)

Authors: Aurora JOGA, Victoria CEARĂ, Bica ZORLESCU
64. Cabluri electrice speciale: Introducerea în fabricație și analiza preliminară a costurilor
(Special Electric Cables: Setting Production and Preliminary Analysis of Costs)
(Full text in Romanian)
Authors: Bica ZORLESCU, Ion BÂRSAN
75. Photovoltaic Charging Station developed for Land Vehicles and Boats
(Full text in English)
Authors: Lucian Nicolae DEMETER, Alexandra Ionela VINTILĂ, Viorel URSU
84. Biodegradabilitatea unor uleiuri de uz electrotehnic prin acțiunea mucegaiurilor filamentoase
(Biodegradability of some Electric Purposes Oils Duo to Moulds)
(Full text in Romanian)
Authors: Elena RADU, Oana UDREA, Sorina MITREA, Delia PĂTROI, Iosif LINGVAY
93. Some Aspects about Indoor Environmental Quality
(Full text in English)
Author: Paula ANGHELIȚĂ
101.
Vehicule terestre, navale și aeriene: trecut, prezent și viitor – o privire unitară (Terrestrial, Naval and Aerospace Vehicles: Past, Present and Future – a Unitary View)
(Full text in Romanian)

Author: Răzvan MĂGUREANU
  MISCELLANEA SECTION
111. Mediul ambiant: obiectiv primordial pentru un viitor durabil (Partea 1)
(Environment: Primordial Condition for a Sustainable Future) (Part 1)
(Full text in Romanian)

Authors: Eugeniu Alexandru STERE, Ionel POPA
Istoria ICPE: istoria electrotehnicii românești
(History of ICPE: History of the Romanian Electrical Engineering)
Numai în acest număr: o colecție din suflet pentru ICPE.65
(Only in this issue: a Soul Florilegium for ICPE.65)
131. Dragi colegi,
(Dear colleagues,)
(Full text in Romanian)

Author: Nicolae VAIDESCU
133 ICPE la 65 de ani
(ICPE at 65 years)
(Full text in Romanian)

Author: Aurel MITU
135. 65 ani de activitate a ICPE: o sărbătoare a electrotehnicienilor și o recunoaștere a rolului ICPE în dezvoltarea electrotehnicii românești (65 years of ICPE activity: a celebration of the electrical engineers and a recognition of the ICPE role in the development of the Romanian electrical engineering)
(Full text in Romanian)

Author: Florin Teodor TĂNĂSESCU
143. Servomotoarele electrice în ICPE: inspirație, șansă, eforturi
(The Electric Servomotors in ICPE: Inspiration, Chance, Efforts)
(Full text in Romanian)

Author: Nicolae VASILE
150. Răscolind amintiri din trecut
(Awaking Old Memories)
(Full text in Romanian)

Author: Dumitru-Felician LĂZĂROIU
155. Amintirile profesiei mele
(Memories of my Profession)
(Full text in Romanian)

Author: Sigismund ȘLAIHER
158. Câteva amintiri despre colaborarea între ICPE și Catedra de mașini electrice din UPB
(Some Memories of the Cooperation between ICPE and the Department of Electric Machines of UPB)
(Full text in Romanian)

Author: Alexandru S. FRANSUA
161. Amintiri din geneza ICPE
(Memories of ICPE Genesis)
(Full text in Romanian)

Author: Gheorghe BAȘTIUREA
164. Amintiri, amintiri …
(Memories, Memories …)
(Full text in Romanian)

Author: Dan POPOVICI
167. La aniversare
(At the Anniversary)
(Full text in Romanian)

Author: Gheorghe TÎRPE
170. Colaborarea între ICPE și ICP-EP (ICMET) Craiova: o perioadă importantă în dezvoltarea electrotehnicii românești
(The Cooperation between ICPE and ICP-EP (ICMET) Craiova: an Important Period in the Development of the Romanian Electrical Engineering)
(Full text in Romanian)

Author: Andrei MARINESCU