Vol. 59 | nr. 4 | October - December 2011 Article 5

Modelarea histerezisului dinamic

Daniel IORDACHE

Abstract

Din dorința de a optimiza funcționarea motoarelor electrice, este necesară cunoașterea cât mai exactă a proprietăților magnetice ale materialelor si a comportării acestora și implicit realizarea unui model mai eficient de histerezis. În lucrare este abordată noțiunea de modelare a histerezisului dinamic prin rețele neurale recurente, comparând aceasta metodă cu metode clasice cum ar fi modelul Preisach dinamic și cu alte modele mai moderne, în încercarea de a determina cea mai eficientă metodă pentru determinarea proprietăților unui material.

Keywords: histerezis dinamic, modelul Preisach, rețelele neurale recurente, proprietăți de material, rețeaua Elman, modelul ANFIS

 

Download