Vol. 59 | nr. 4 | October - December 2011 Article 13

Tendințe noi în managementul resurselor

Sorin IONESCU

Abstract

Studiul întreprins își propune să prezinte principalele strategii ce pot fi folosite de o firmă pentru managementul resurselor. În acest scop se arată rolul pe care resursele îl au în certificarea sistemului de management al calității, tipurile de resurse folosite de o firmă și se trec în revistă principalele teorii referitoare la managementul resurselor, metodele folosite pentru managementul lor și importanța resurselor în evaluarea performanței firmelor. Se arată rolul pe care capabilitatea îl are în eficiența folosirii resurselor, modul cum se poate construi o arhitectură strategică și cum poate fi identificată capabilitatea distinctă. Pe baza experienței unor firme dar și a ideilor existe în literatura de specialitate, se identifică principalele strategii ce pot fi urmate de o firmă pentru  managementul resurselor.

Keywords: resurse, eficiență, capabilitate, strategii, arhitectura strategică

 

Download