Vol. 59 | nr. 4 | October - December 2011 Article 12

Dezvoltarea durabilă, necesitate imediată a societății contemporane

Eugeniu Alexandru STERE și Ionel POPA

Abstract

Lester R. Brown, considerat ca fiind unul dintre cei mai proeminenți gânditori ai lumii, este cel care a utilizat în premieră conceptul de dezvoltare durabilă. După anul 2000, Consiliul Europei a confirmat că dezvoltarea durabilă este obiectivul central al Comunității Europene.
Situația actuală mondială se agravează continuu ca urmare a prezentei și activității omului. Pentru remedierea crizelor economice și trecerea la o nouă societate durabilă este necesară o nouă ordine mondială, dar și o profundă reformă morală și spirituală. Cu toate progresele științifice și tehnice realizate, printre principalele direcții de dezvoltare ale noului mileniu. se regăsesc: eradicarea foametei și sărăciei extreme; realizarea în toate țările a educației la nivel primar; promovarea egalității în drepturi pentru femei; reducerea mortalității infantile; combaterea bolilor civilizației prezente, printre care SIDA și malaria; asigurarea dezvoltării durabile în condiții ecologice; realizarea unui parteneriat global pentru dezvoltare.

Keywords: dezvoltare durabilă; economie mondială, criză economică, resurse naturale; politica de mediu; noua ordine mondială; reforma morală și spirituală

 

Download