Vol. 55 | no. 3 and 4 | July - December 2007 Article 14

Corelarea rezultatelor testelor accelerate de îmbatrânire a produselor cu rezultatele obţinute în condiţii normale de utilizare
Bunea Magdalena
Abstract
Se prezintă preocupări ale ICPE (Laboratorul de caracterizare a materialelor), de realizare, prin teste accelerate de expunere la radiaţii solare, a evaluărilor privind rezistenţa la acţiunea unor factori meteoclimatici a diverselor produse care, pe durata de viaţă, suportă acţiunea radiaţiilor solare.
Keywords: rezistenţa materialelor la factorii de mediu, îmbătrânire accelerată, radiaţie solară simulată, încercare climatică în condiţii naturale, încercare climatică în condiţii de laborator

 

Download