Vol. 55 | no. 1 | January - March 2007 Article 7

Calitatea concepţiei servomotoarelor electrice
Vasile Floarea, Covrig Mircea
Abstract
Servomotoarele electrice reprezintă componente electrice principale în acţionările de comandă pentru maşini-unelte, roboţi industriali, alte echipamente speciale. Ele sunt caracterizate de anumite condiţii tehnice de funcţionare, uneori greu de îndeplinit cum sunt: masă-limită, volum-limită, nivelul de tensiune, curent-limită. Nivelul parametrilor tehnici proiectaţi pentru servomotorul electric poate fi atins numai printr-o execuţie de o acurateţe tehnică a componentelor acestora. Se pot considera indicatori de calitate ai concepţiei servomotoarelor electrice următoarele rapoarte:
- J/Mn [momentul de inerţie/cuplul nominal]
- m/Mn [masa/cuplul nominal]
- Mmax/Mn [cuplul maxim/cuplul nominal]
- nmax/mn [turaţia maxim/turaţia nominal]
Keywords: servomotor, calitatea produselor, indicator de calitate

 

Download